A babiez.hu e-shop adatvédelmi Szabályzata (Privacy Policy) | babiez - A BABABARÁT ÁRUHÁZ

A babiez.hu e-shop adatvédelmi Szabályzata (Privacy Policy)

 

Az adatvédelmi Szabályzat 2018.5.25-től érvényes.

 

Kérjük, olvassa el az adatvédelmi Szabályzatot, mivel az e-shop használata során az Önnel való kapcsolatunkra kizárólag ez a Szabályzat vonatkozik (a továbbiakban: Szabályzat)

1.       Bevezető rendelkezések

1.       Ezek az adatvédelmi Szabályzat az e-shop használatát érinti.

2.       Az e-shop szolgáltatója és üzemeltetője az ags 92 Kft., székhely 9028 Győr, Szent Imre út 61/A 1.em, adószám: 24144489-2-08 Bejegyezve a Győri Törvényszék Cégbíróságának nyilvántartásában, 08-09-024235 cégjegyzékszámon. A társaság Magyarországon alakult (a továbbiakban csak „ags 92 Kft“).

3.       Az Szabályzat célja, hogy tájékoztassuk Önt a feltételekről, amelyekkel az ags 92 Kft-nek a személyes adatait átadja, és arról, milyen módon kezeli az ags 92 Kft az Önről szerzett személyes adatokat.

4.       Tekintettel arra, hogy az e-shopon történő áruvásárláshoz elengedhetetlen, hogy megadja az ags 92 Kft-nek a személyes adatait legalább a szerződő fél azonosításához szükséges terjedelemben (teljes név, e-mail, számlázási adatok és telefonszám), az e-shop használatához elengedhetetlen, hogy Ön elfogadja az Szabályzatban felsorolt feltételeket. Kérjük azonban, hogy Szabályzat jóváhagyása előtt alaposan tanulmányozza át a feltételeket, és fontolja meg, egyetért-e a Szabályzat minden részével. Ha nem ért egyet, vagy elégedetlen a Szabályzat valamelyik részével, ne hagyja jóvá a Szabályzatot és ne használja az e-shopot.

5.       A Szabályzat céljaira az alábbi fogalmakat a következőképpen értelmezzük:

ÁlnevesítettAnonimizált adatok“ információkat és adatokat jelent az e-shop valamennyi felhasználójáról, vagy a felhasználók egyes kategóriáiról vagy csoportjairól, amelyek anonimek, és olyan formába vannak feldolgozva, amely már nem teszi lehetővé konkrét természetes személy azonosítását kiegészítő adatok használata nélkül. 

Személyes adatok“ az összes információt és adatot jelentik (amelyek tartalmazhatnak személyes adatokat és érzékeny személyes adatok különleges kategóriáit is), amelyek konkrét természetes személyre vonatkoznak, aki ezeknek az adatoknak a segítségével azonosított, vagy azonosítható lenne, és amelyek az e-shop üzemeltetése során bekerülnek az e-shop információs rendszerébe.

Harmadik személyek“ az ags 92 Kft, az érintett és az adatfeldolgozókon kívüli személyek

6.       Bármely más fogalom, ami a jelen Szabályzatban nincs pontosan meghatározva, azonos jelentéssel bír, mint amit az érvényes Általános Felhasználási Feltételekben (ÁFF) kapott.

2.       A személyes adatok gyűjtése

1.       Az ügyfélszámla létrehozásával és/vagy e-shopon történő áruvásárlással kapcsolatban elengedhetetlen, hogy megadja az ags 92 Kft-nek a személyes adatait olyan terjedelemben, amilyenben az egyes formanyomtatványok igénylik  az árurendelés vagy regisztrálás során (pl. családi és utónév, számlázási cím, telefonszám, e-mail stb.). A kért személyes adatok terjedelmét az ags 92 Kft szükség esetén módosíthatja. Némely személyes adat kitöltése nem kötelező jellegű, ebben az esetben Ön eldöntheti, hogy kitölti, vagy szabadon hagyja ezen mezőket. 

2.       Személyes adatát önként bocsátja a rendelkezésünkre, és köteles megfontolni, milyen terjedelemben közli azokat, azonban a kötelezően kitöltendő személyes adatok kitöltése nélkül az ügyfélszámlát nem tudjuk létrehozni, illetve termékeinket, árunkat nem tudja megrendelni, ezen adatok feltétlenül szükségesek a köztünk létrejövő adásvételi szerződés teljesítéséhez.  

3.       Ön felel a rendelkezésre bocsátott személyes adatok pontosságáért, teljességéért és valósságáért. Az ags 92 Kft nem felel semmilyen kárért, amely Önnél vagy harmadik személynél keletkezett a pontatlan, hiányos vagy valótlan adatok megadásával az ügyfélszámla létrehozása és/vagy az árurendelés során.

4.       Az ags 92 Kft a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-én kelt, 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelete (továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint jár el.

3.       Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez

1.       Az ügyfélszámla létrehozásakor és az árumegrendelés leadásakor hozzájárulását kérjük személyes adatainak kezeléséhez. Hozzájárulásának megadását azzal fejezi ki, hogy bejelöli a nyomtatványban az erre vonatkozó mezőt, mely az Ön által használt keresőben a megrendeléskor vagy az ügyfélszámla létrehozásakor megjelenik.

2.       Amennyiben hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez, egyetértését adja az ags 92 Kft-nek, hogy olyan mértékben kezelje a személyes adatait, amilyen mértékben Ön az egyes formanyomtatványokban kitöltötte a megrendelés vagy az ügyfélszámla létrehozása során. A Szabályzat jelen pontjában felsorolt személyes adatokat az ags 92 Kft az Ön hozzájárulásával dolgozza fel.

3.       Az olyan személyes adatait, mint a családi és utónév, számlázási cím, szállítási cím, e-mail, telefonszám és bármilyen Ön által megadott információ a megrendelés és az ügyfélszámla létrehozása során az ags 92 Kft azért gyűjti, mert kezelésük elengedhetetlen az adásvételi szerződés teljesítéséhez és az Ön és az ags 92 Kft között az ügyfélszámla létrehozásával keletkezett szerződéses viszony teljesítéséhez.

4.       Azon személyes adatokat, amelyek lehetővé teszik közvetett azonosítását az ags 92 Kft az e-shop működésének biztosítására, javítására és optimalizálására, annak használatának kényelmesebbé tételére, az e-shop technikai támogatásának biztosítására, az e-shop használatának elemzésére és statisztikai értékelésére, az e-shoppal való visszaélés profilozásához, észleléséhez és megelőzéséhez (beleértve a csalás megelőzését, biztonsági eseményeket és egyéb hasonló tevékenységeket), valamint a kockázatértékelésre és a jogi kötelezettségek teljesítésére kezeli. E személyes adatok kezelésének jogalapja az ags 92 Kft jogos érdeke az eshop megfelelő működésének biztosítására és funkcionalitásának optimalizálására.

5.       A közvetlen marketing céljára szolgáló személyes adatokat (név, vezetéknév és e-mail cím) az ags 92 Kft kezeli annak érdekében, hogy hírleveleket küldjön e-mail címére, tájékoztatást nyújtson híreiről és aktuális információkat az ags 92 Kft termékeiről. Az ags 92 Kft úgy értelmezi, hogy ha kitölti az e-mail címet az eshop egyik kapcsolat-felvételi űrlapján, hozzájárulását adja a hírlevél küldéséhez (newsletter). A személyes adatok kezelésének a jogalapja ebben az esetben az ags 92 kft jogos érdeke a közvetlen marketing megvalósításában annak érdekében, hogy releváns információkat és termékeket kínálhasson Önnek.

6.       Az ags 92 Kft feldolgozza az Ön közvetett azonosítását lehetővé tévő személyes adatokat is, különösen az alábbi személyes adatokat:  

a)       információk és adatok az eszközökről, melyeken az e-shopot használja, ezek általános információkat tartalmazhatnak az Ön eszközéről;

b)       log adatok, amelyek a szervereink által automatikusan elraktározott adatokat és információkat jelentenek, ha bármikor belép az e-shopba (főleg IP cím, a belépés időpontja, az Ön által használt hardware és software adatai, a kattintások száma, a megtekintett oldalak vagy azok sorrendje és ideje, és az oldalakon töltött idő, egyéb); 

c)       adatok az Ön e-shop használatáról, a transzakciókról és üzletekről, amelyeket az e-shopon keresztül hajtott végre;

d)       az ún. cookies-ek és más, a felhasználók monitorozására szolgáló berendezések által szerzett információk, beleértve az üzleti partnereink vagy a szociális hálók üzemeltetőinek cookies és monitorozó eszközeit is, melyek az e-shopon keresztül települnek eszközére;

e)       információk, amik a felhasználók aktivitásainak monitorozásával szerezhetők meg a reklámbannerekre vagy utalásokra történt kattintást követően, a harmadik felek oldalain lévő aktivitásokról (mint pl. keresőkben vagy a szociális hálókon);

f)        információk, amiket harmadik felek által üzemeltetett szociális pluginok által szerzünk meg, pl. „Facebook „Tetszik“ (Like Button) és hasonlók.

A személyes adatok feldolgozásának célja

7.       A Szabályzat jelen pontjában feltüntetett személyes adatokat Ön az alábbi célokra közli az ags 92 Kft-vel:

a)       az adatok elfogadása, elhelyezése és feldolgozása az e-shop rendszerben, és hozzáadása az Ön megrendeléséhez;

b)       az adatok elfogadása, elhelyezése és feldolgozása az Ön megrendelésének teljesítése céljából;

c)       kommunikáció harmadik felekkel az Ön megrendelésének teljesítésekor/intézésekor;

d)       az Ön személyes adatainak automatikus betöltése céljából megrendeléskor az ügyfélszámlába való bejelentkezés után;

e)       közvetlen marketing és profilalkotás céljára;

f)        Az Ön számára releváns reklámok megjelenítése céljából;

g)       az adatok átadása az ags 92 Kft tanácsadóinak, képviselőinek, könyvvizsgálóinak, ügyvédeinek és egyéb hasonló személyeknek az esetleges vitás kérdések rendezésére vagy a törvényes kötelességek teljesítésére;

h)       az e-shop műszaki támogatásának nyújtására, analitikus és statisztikai feldolgozására, az e-shop fejlesztésére, az e-shoppal való visszaélés megakadályozására, a kockázatok kiértékelésére, az általános érvényű jogszabályi kötelezettségek teljesítésére és az álnevesített (anonimizált) adatok kialakítására. 

 

Adatkezelés időtartama

8.     Az ags 92 Kft a személyes adatokat a jelen Szabályzat szerint az ügyfélszámlájára és/vagy a megrendelés feldolgozásához szükséges időre, valamint a megrendeléshez kapcsolódó szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítésének idejére kezeli.

9.       Az ags 92 Kft, hozzájárulása esetén, személyes adatait közvetlen marketing célokra is kezeli, amíg vissza nem vonja hozzájárulását.

 

A hozzájárulás visszavonása

10.    A személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja írásban, írásbeli értesítés küldésével az ags 92 Kft-nek a társaság fentebb feltüntetett címére vagy e-mail címére info@babiez.hu . A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok kezelésének jogszerűségét a hozzájárulás visszavonását megelőző időszakban. A hozzájárulás visszavonása kizárólag azon személyes adatok tekintetében lehetséges, ahol az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

4.       A személyes adatok kezelése közvetlen marketing vagy profilalkotás céljából

1.       A közvetlen marketing olyan marketinges kommunikációs mód, amely során az ügyfeleket közvetlenül szólítják meg neki címzett hírekkel, például e-mailben, postán, telefonon, személyesen vagy célzott reklámmal. 

2.       A profilalkotás személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. Az ags 92 Kft az e-shop üzemeltetése során profilozást végez manuális vagy automatikus döntéshozatal nélkül. A profilkészítés csak az eshop, a vásárlási lehetőségek, az Ön által kínált termékek és szolgáltatások, valamint az eshop funkcionalitásának és optimalizálásának javítására használható.

3.       A személyes adatok közvetlen marketing célokra történő kezelése ellen a jelen Szabályzat szerint bármikor tiltakozhat leiratkozással (unsubscribe), írásbeli értesítés küldésével az ags 92 Kft-nek a társaság fentebb feltüntetett címére vagy e-mail címére info@babiez.hu.

5.       Az Ön jogai a személyes adatok kezelése során

1. Jogában áll tájékoztatást kérni az ags 92 Kft-től arról, hogy kezelik-e az Ön személyes adatait, és hozzáférést kérni ezen személyes adatokhoz (a személyes adatok ismétlődő hozzáféréséért az ags 92 Kft illeték fizetését kérheti), valamint tájékoztatást kérhet

a.  a személyes adatok kezelésének céljáról;

b.  a kezelt személyes adatok kategóriájáról;

c.   azon címzettek vagy címzettek kategóriájáról, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d.  a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról; ha ez nem lehetséges, akkor ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

e.  a jogáról, hogy az ags 92 Kft-től a személyes adatok helyesbítését, törlését kezelésének korlátozását kérje, vagy arról a jogáról, hogy tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;

f.    a jogáról, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be a személyes adatok védelmére;

g.  amennyiben a személyes adatokat nem Öntől, mint érintettől gyűjtötte az ags 92 Kft, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról;

h.  automatizált döntéshozatal tényéről, a profilalkotás is ideértve, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

2. Jogában áll kérni az ags 92 Kft-től, hogy haladéktalanul helyesbítse az Önt érintő pontatlan személyes adatokat, és tekintettel a személyes adatok kezelésének céljára, joga van az Ön pontatlan személyes adatainak kiegészítésére is.

3. Jogában áll kérni az ags 92 Kft-től, hogy haladéktalanul törölje az Önt érintő személyes adatokat, ha:

a.     már nem szükségesek arra a célra, amelyre gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b.     ha Ön visszavonta a kezelésükhöz adott hozzájárulását;

c.      ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen;

d.     ha az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték,

e.     ha a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f.       a személyes adatok gyűjtésére az ags 92 Kft szolgáltatásainak kínálatával kapcsolatosan került sor.

 

4.      Jogában áll kérni az ags 92 Kft-től, hogy korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha:

a)     vitatja a személyes adatok pontosságát, abban az időszakban, amely lehetővé teszi az ags 92 Kft számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

b)     az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, ehelyett a felhasználásuk korlátozását kéri;

c)     az ags 92 Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d)     Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az ags 92 Kft jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

5.     Jogában áll kérni az ags 92 Kft-től, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az ags 92 Kft rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az ags 92 Kft akadályozná.

6.     Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az ags 92 Kft a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.     Jogában áll eljárást kezdeményezni a személyes adatok védelme érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt.

8.     A jelen Szabályzat szerint érvényesíthető jogait írásban érvényesítheti a jogérvényesítésről szóló írásbeli értesítés küldésével az ags 92 Kft társaság fentebb feltüntetett címére vagy e-mail címére. info@babiez.hu.

6.       A személyes adatok és álnevesített (anonimizált) adatok kezelése

1.       Az ags 92 Kft személyes adatokat továbbíthat:

a)     harmadik személyeknek, akik árukat és szolgáltatásokat szállítanak az ags 92 Kft-nek, valamint a társaság tanácsadóinak, képviselőinek, könyvvizsgálóinak, ügyvédeinek és más hasonló személyeknek;

b)     ha ilyen kötelezettség az alkalmazandó jogból ered, különösen a bűnüldöző szervek, bíróságok, egyéb hatóságok vagy más személyek kérésére;

c)     az ags 92 Kft vállalatcsoporton belül a meghatározott csoportirányítási rendszerrel összhangban.

2.       Az említett személyek a személyes adatokat az ags 92 Kft-vel kötött írásbeli szerződés alapján és a személyes adatok védelmére hivatott szabályok betartásával kezelhetik (különösen a szakmai, műszaki, szervezti és személyi feltételek biztosításával és a jogszabályok által megkövetelt biztonság garantálásával) a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően.

3.       Az ags 92 Kft a felhasználókról szóló álnevesített (anonimizált) adatokat és hasonló adatokat és információkat korlátozás nélkül átadhatja harmadik személyeknek és marketingpartnereinek.

4.       Az ags 92 Kft a felhasználókról szóló álnevesített (anonimizált) adatokat, valamint más adatokat és információkat az Európai Gazdasági Közösség területén kívül eső országokba is kezelheti, illetve továbbíthatja, főleg az Amerikai Egyesült Államokba. Az Ön személyes adatainak továbbítása az Amerikai Egyesült Államokba az EU - USA Adatvédelmi Pajzs a személyes adatoknak az Európai Unióból az Amerikai Egyesült Államokba kereskedelmi célokra történő interkontinentális továbbításáról szóló szerződés szerinti keretrendszerben történik.

7.       Biztonság

1.       Minden általunk gyűjtött és kezelt személyes adat és más adat megfelelő műszaki eszközökkel és biztonsági eljárásokkal védett, a jogosulatlan hozzáférések vagy visszaélések elkerülése érdekében. Folyamatosan javítjuk az intézkedéseket, és új adminisztratív, műszaki és személyes intézkedéseket vezetünk be a személyes adatok védelmének biztosítására.

2.       A fenti intézkedések ellenére, az adatok nyilvános internetes hálózaton keresztül történő továbbítása, illetve az elektronikus adatok tárolása nem lehet 100%-an biztonságos.

3.       Az e-shop egyes részei tartalmazhatnak hivatkozásokat olyan harmadik felek internetes oldalaira és szolgáltatásaira, amelyeket nem az ags 92 Kft birtokol vagy üzemeltet. Az ags 92 Kft nem rendelkezik semmilyen ellenőrzéssel ezek felett az internetes oldalak vagy szolgáltatások felett. Ezek az internetes oldalak saját eszközöket használhatnak az információk és adatok, ideértve az Ön személyes adatait is, megszerzése érdekében.

8.       A „sütik” Cookies használatának szabályai

1.       Az ags 92 Kft az e-shopban Cookies-t, ún. „sütiket” használ a felhasználókról történő információszerzéshez. A Cookie egy kis adatállomány, amit az Ön eszközére helyezünk el (pl. a mobileszköz vagy számítógép) az e-shop használata során, és bizonyos ideig megőrzi az információkat az Ön eszközéről, tevékenységéről és beállításairól. A Cookie állomány a következő látogatáskor lehetővé teszi az e-shopnak, hogy felismerje az Ön keresőjét, elraktározza az Ön beállításait vagy más információkat. Ez általános gyakorlat a legtöbb nagy internetes honlap esetében.

2.       A cookie állományokat ellenőrizheti és/vagy kitörölheti megfontolása szerint – a részleteket az aboutcookies.org oldalon találja. Törölheti az Ön eszközén lévő összes cookie állományt. Az Ön keresője lehetővé teszi Önnek, hogy beállítsa, hogyan dolgozza fel a cookie állományokat, beleértve azt a lehetőséget, hogy teljesen megtiltsa a cookies-k használatát, vagy mindig jóváhagyást kérjen Öntől a konkrét Cookie használatához. Azt azonban tudomásul kell vennie, hogy az e-shop némely része Cookie használat nélkül nem biztos, hogy helyesen működik, vagy esetleg némely funkció egyáltalán nem érhető el.

3.       Az ags 92 Kft Cookies állományokat helyezhet el az Ön berendezésébe, és az így szerzett információkra és adatokra az ags 92 Kft Adatvédelmi szabályzatának rendelkezései vonatkoznak. Az ags 92 Kft továbbá lehetővé teheti az üzleti partnerei és harmadik felek számára, hogy az Ön berendezésébe Cookies állományokat helyezzenek el (pl. Google Analytics és mások), amelyek az üzleti partnerek és harmadik felek számára lehetővé teszik, hogy információkat szerezzenek Önről.

4.       Az e-shop keretében kétfajta „sütit” Cookie-t használhatunk, ún. persistent cookies-t vagy session cookies-t. A session cookies állomány a kereső bezárása után kitörlődik, a persistent cookies azonban a kereső bezárása után is az Ön eszközén marad, és az e-shop következő látogatása során felhasználásra kerül.

5.       Az e-shop hasonló funkciójú más eszközöket is használhat a felhasználókról való információk követésére és információszerzésre (pl. web beacony, Flash cookies, követő URL).

6.       Az ags 92 Kft a „sütiket” - Cookies és hasonló követő eszközöket több célból használja, főleg az alábbi célokra:

a.   az e-shop és funkciói elérhetősége és működtetése a megkövetelt minőségben és komforttal a felhasználó számára;

b.   az e-shop és funkciói elérhetősége és működtetése különböző internetes oldalakon, eszközökön és keresőkben;

c.    az e-shop teljesítményének, működésének és hatékonyságának monitorozása és elemzése, valamint javítása;

d.   az e-shoppal való visszaélés megakadályozása és megelőzése, csalás vagy más helytelen viselkedés leleplezése.

7.       A cookies használat jóváhagyásával beleegyezését adja ahhoz, hogy az ags 92 Kft használatukkal olyan tartalmat prezentálhasson, amely az ön számára relevánsabb, és elérhetővé teszi az e-shop minden funkcióját.

8.       Üzleti partnereink és harmadik személyek olyan „sütiket” – Cookies használnak, amelyek lehetővé teszik számukra a szolgáltatásnyújtást. A Cookies-t az Ön viselkedésének követésére használják az e-shop használata során, valamint hogy közvetlenül az e-shopban vagy harmadik személyek internetes oldalán prezentáljanak Önnek szolgáltatásokra vonatkozó reklámokat, valamint a kattintási csalás felderítésére.

9.       Az SZABÁLYZAT módosítása

1.       Az ags 92 Kft fenntartja a jogát, hogy jelen Szabályzatot bármikor módosítsa.

2.       A módosított Szabályzat az e-shop internetes oldalán történő közzétételtől hatályos, és az e-shop használatával (az oldal minden meglátogatásával) a módosított Szabályzatot elfogadja. Az e-shop további használata előtt köteles az új Szabályzatot elolvasni, rendelkezéseit tudomásul venni.

10.    Záró rendelkezések

1.       Az ags 92 Kft jóváhagyása nélkül a Szabályzatból eredő jogait nem ruházhatja át, vagy nem engedményezheti harmadik személyre.

2.       Ez a Szabályzat teljes mértékben tartalmazza Ön és az ags 92 Kft között az adatvédelmi feltételeket az e-shop használatához kapcsolódóan, és helyettesít minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodást Ön és az ags 92 Kft között az adatvédelmi feltételeket illetően az e-shop használatát illetően.

3.       Az a tény, hogy az ags 92 Kft a Szabályzatból eredő bármely jogát vagy igényét nem érvényesíti, nem jelenti azt, hogy lemondana erről a jogáról, igényéről és az ags 92 Kft bármikor felléphet ilyen jogának vagy igényének érvényesítése érdekében.

4.       Ha a Szabályzat és az Ön és az ags 92 Kft között megkötött szerződés valamelyik rendelkezése már a szerződéskötés pillanatában érvénytelen lenne, vagy később érvénytelenné válna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A Szabályzat érvénytelen rendelkezései helyett a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a GDPR, az Infotv., valamint a hatályos magyar jogszabályok azon rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyek tartalmukban és céljukkal a legközelebb állnak a Szabályzat tartalmához és céljához.

5.     Az elektronikus levelek (e-mail) kézbesítése tekintetében az elektronikus írásbeli küldemény addig a pillanatig minősül kézbesítetlennek, míg a címzett annak kézbesítését vissza nem igazolja válasz e-mailben (elegendő a küldemény elolvasásáról szóló igazolás is, amit automatikusan küld a rendszer). Az írásbeli küldemények kézbesítése tekintetében a küldemény átvételének megtagadása esetén (a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át) a kézbesítés megkísérlésének napján a küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni. Ha az irat a feladóhoz "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, akkor - az ellenkező bizonyításig - úgy kell tekinteni, hogy az iratot a postai kézbesítés második tényleges megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

6.       A futárszolgálat által kézbesített értesítések a címzett általi átvétel pillanatában minősülnek kézbesítettnek. Futárszolgálat általi sikertelen kézbesítés esetén a kézbesítés napjának az első kézbesítési kísérlet utáni harmadik napot kell tekinteni, és a kézbesítési kísérletet a kézbesítő – futárszolgálat nyilatkozatával kell bizonyítani.

7.       Ha bármilyen kérdése van, keressen bennünket az alábbi elérhetőségen: info@babiez.hu