A babiez.hu e-shop Általános Felhasználási Feltételei (Terms of Use) | babiez - A BABABARÁT ÁRUHÁZ

A babiez.hu e-shop Általános Felhasználási Feltételei (Terms of Use)

 

Az Általános Felhasználási Feltételek 2018.5.25-től érvényesek.

 

Köszönjük, hogy a babiez.hu e-shopot választotta. Kérjük, olvassa el az általános felhasználási feltételeket, mivel a babiez.hu e-shop használata során az Önnel való kapcsolatunkra fenntartások nélkül ezek a feltételek vonatkoznak (a továbbiakban csak ÁFF“). Ha nem ért egyet a feltételekkel, nem használhatja a babiez.hu e-shopot

 

Bevezető rendelkezések

1.       Az általános feltételek a babiez.hu e-shop internetes oldal használatára vonatkoznak, amelyen elsősorban csecsemők számára kínálunk árut/termékeket eladásra. Az e-shop magába foglalja az internetes oldal bármely részét, annak tartalmát, forrás- és gépi kódját, úgy ahogyan azt mindenkor üzemeltetjük (a továbbiakban csak „e-shop”). Az e-shop célja, hogy csecsemők részére szánt árut kínáljon eladásra a felhasználóknak a világ ismert gyártóitól.

2.       Az e-shopban történő áruvásárlásra külön Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak, amelyek szabályozzák azokat a feltételeket, amelyekkel a kínálatunkban szereplő árut megvásárolhatja tőlünk.

3.       Az e-shop szolgáltatója és üzemeltetője társaságunk - az ags 92 Kft., melynek székhelye 9028 Győr, Szent Imre út 61/A 1.em adószám: 24144489-2-08, Bejegyezve a Győri Törvényszék Cégbíróságának nyilvántartásában, 08-09-024235 cégjegyzékszámon. A társaság Magyarországon alakult (a továbbiakban csak „ags 92 Kft“).

4.       Az ÁFF részét képezik az Adatvédelmi szabályzat és a Cookie policy valamint egyéb kiegészítő feltételek, amelyeket az ags 92 Kft az e-shop üzemeltetése során bármikor közzé tesz utalásként/hivatkozásként az ÁFF-ben vagy más módon. Ha az előző mondatban feltüntetett egyes feltételek rendelkezései között ellentmondás lenne, abban az esetben az ÁFF tartalma előnyt élvez.

5.       Az ÁFF elfogadásával és az e-shop használatával Ön elfogadja a benne foglalt feltételeket.

6.       Az ÁFF megerősítésével (elfogadásával) kijelenti és szavatolja, hogy Ön Magyarország és állampolgársága vagy illetékessége országának érvényes törvényi előírásai szerint jogosult érvényes szerződést kötni az ags 92 Kft-vel, amely szerződés az ÁFF megerősítésével jön létre. Ha az e-shopot más személy képviselőjeként használja, akkor az ÁFF megerősítésével kijelenti és szavatolja, hogy érvényes és hatályos jogosultsággal rendelkezik ennek a személynek a képviseletére. Ha az ÁFF-t társaság vagy más jogi személy képviseletében erősíti meg, azzal kijelenti és szavatolja, hogy a jogi személy nevében jogosult érvényes szerződést kötni az ags 92 Kft-vel, amely szerződés az ÁFF megerősítésével jön létre. Ha állampolgársága vagy illetékessége szerinti országa jogszabályai alapján Ön nem nagykorú, vagy nem jogosult szerződést kötni az ags 92 Kft-vel képviselő jóváhagyása nélkül, akkor az ÁFF megerősítésével kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a törvényes vagy más képviselő jóváhagyásával az e-shop használatához, valamint az ÁFF megerősítéséhez és elfogadásához. Egyúttal megerősíti és szavatolja, hogy képes betartani és teljesíteni minden szabályt, feltételt, kötelességet, kötelezettséget, nyilatkozatot és kezességet, ami az ÁFF-ben szerepel.

7.       Az ÁFF rendelkezései mindenkire vonatkoznak, aki bármilyen módon használja az e-shopot.

8.       Bármikor jogunkban áll az ÁFF-et módosítani. A módosult ÁFF az e-shop internetes oldalán, esetleg mobil-applikációjában (ha kialakításra kerül) történő közzététel napjától érvényes és hatályos, és az e-shop használatával (minden bejelentkezéssel és az e-shop használatával) az új ÁFF-et elfogadja. Az e-shop további használata előtt köteles elolvasni az új ÁFF-et.

9.       Ha az ÁFF-ben feltüntetett bármelyik feltétellel nem ért egyet, Ön nem jogosult az e-shop használatára, és köteles felhagyni az e-shop használatával. Ilyen helyzetben letiltható a hozzáférése az e-shophoz. Ha elégedetlen az e-shop bármely részével vagy működésével, vagy az ags 92 Kft szolgáltatásaival, kérjük hagyjon fel az e-shop használatával.

10.    Az ÁFF rendelkezéseit az e-shop hozzáférésre szolgáló, általunk kialakított programok és applikációk használatára is alkalmazni kell.

1.       Az e-shop használatának feltételei

1.       Az e-shop használójaként vállalja, hogy

a.       nem vesz fel, nem tárol, nem visz át, vagy más módon nem terjeszt az e-shopon keresztül káros számítógépes kódot, állományokat vagy programokat, amelyeknek a célja, hogy megzavarja, vagy lehetetlenné tegye az e-shop, vagy bármilyen más szoftver vagy hardver használatát;

b.       az e-shopot kizárólag csak a megengedett módon, jelen ÁFF-nek és/vagy Magyarország érvényes törvényi előírásainak megfelelően használja;

c.        az ags 92 Kft jóváhagyása nélkül nem adja el, nem adja bérbe, nem szolgáltatja térítés ellenében vagy térítésmentesen az e-shopot vagy annak részét harmadik személyeknek (pl. mint „cloud computing“ vagy „software as a service“), vagy az e-shop használatát semmilyen módon nem terheli be.

2.       Mint az e-shop felhasználójának, az Ön számára tilos

a.       bármilyen célra gyűjteni, feldolgozni vagy másképpen kezelni a személyi adatokat vagy az ags 92 Kft társaságot vagy az e-shopot használó más felhasználót megillető más tartalmat;

b.       automatikus eszközök és gépek (robotok) használata az e-shop adatainak letöltésére, elemzésére és megszerzésére, azok osztályozására vagy felhasználására más módon, mint az ÁFF-nek megfelelően, vagy az ags 92 Kft jóváhagyásával, a nem kereskedelmi célú internetes keresők és nem kereskedelmi célú nyilvános archívumok kivételével;

c.        jogosulatlan hozzáférés az e-shop számítógépes programjához, rendszereihez, szervereihez vagy infrastruktúrájához, vagy az ags 92 Kft más rendszereihez, vagy olyan tevékenység végzése, amely veszélyezteti az e-shop üzemelését, csökkenti a minőségét, vagy zavarja a működőképességét.

3.       A saját weboldalain, vagy harmadik személyek weboldalán hivatkozásokat, utalásokat helyezhet el az e-shop egyes részeire, individuális hirdetéseket vagy cikkeket, ha ezeket az internetes oldalakat nem kereskedelmi célokra, vagy újdonságok hozzáadása céljából üzemeltetik. Az ags 92 Kft bármikor korlátozhatja vagy kizárhatja az Ön weboldalain vagy harmadik személyek weboldalain a hivatkozások elhelyezésének lehetőségét vagy az elhelyezett hivatkozások mennyiségét. 

4.       Az e-shopot csak olyan módon használhatja, ahogyan az e-shop használatára kialakítottuk, internetes böngészők, esetleg általunk kialakított mobil-applikáció segítségével. Ne lépjen be az e-shopba másképp, mint az arra szolgáló programok és kiterjesztések segítségével.  

5.       Az e-shop használatával visszaélni tilos. Jogunkban áll a saját megfontolásunk szerint leállítani vagy megszüntetni az e-shop olyan használatát, amely ellentétes az ÁFF-kel, vagy a saját megfontolásunk szerint más módon beavatkozott az e-shop üzemeltetésébe és használatába. Abban az esetben, ha megszüntetjük a hozzáférését az e-shophoz, jogunkban áll kitörölni és eltüntetni bármilyen, Ön által az e-shopba szolgáltatott vagy feltöltött tartalmat.

6.       Az ÁFF jelen cikkében felsorolt bármilyen korlátozás általánosan érvényes, kivéve azokat az eseteket, ha az e-shop valamelyik használatát jogszabályi előírás kimondottan engedélyezi, kizárólag az ilyen jogszabályi engedély terjedelmében.

7.       Az e-shop használatával kapcsolatosan az e-shop egyes részeibe elhelyezhetjük harmadik személyek reklámját. Az elhelyezett reklám terjedelmét saját megfontolásunk szerint módosíthatjuk és bővíthetjük. Az e-shop használójaként jóváhagyását adja reklám elhelyezéséhez az e-shop egyes részeiben.

8.       Az e-shop használhatja más oldalak szolgáltatásait is, pl. Google Maps/Earth térképszolgáltatások. Ezeknek a szolgáltatásoknak a használatát az adott szolgáltatók feltételei szabályozhatják.

9.       Az e-shop tartalmazhat más weboldalakra és állományokra való hivatkozásokat. Az ags 92 Kft nem ellenőrzi ezeknek az internetes oldalaknak és állományoknak a tartalmát, és semmilyen esetben nem felel a tartalmukért, ezen internetes oldalakon lévő szolgáltatásokért és anyagokért.

10.    Ha az e-shop használatakor, akár áruvásárlásra, akár ügyfélszámla regisztrációja esetén megadja a személyi adatait az ags 92 Kft társaságnak, ezeknek az adatoknak a gyűjtésére és kezelésére az  Adatvédelmi szabályzat előírásai vonatkoznak.

2.       Az ügyfélszámla létrehozásának és vezetésének feltételei

1.       A vásárlás az e-shopon keresztül ügyfélszámla létrehozása nélkül is lehetséges. Ügyfélszámlát közvetlenül az e-shopban történő regisztrációval hozhat létre.

2.       Ha ügyfélszámlát hoz létre az e-shopban, az az Ön által választott jelszóval lesz védve. Olyan jelszó használatát javasoljuk, ami kisbetűk és nagybetűk, számok és más jelek kombinációját tartalmazza, és amely nem kapcsolható az Ön személyéhez vagy az Ön számlájához.

3.       Az ügyfélszámla létrehozásával az alábbiakkal egyetért és azok betartásáért felel:

a.       aktuális, pontos és teljes információk szolgáltatása a regisztrációkor;

b.       a nyújtott információk pontosságának, teljességének és aktuális voltának megőrzése;

c.        minden intézkedés megtétele az Ön jelszava és ügyfélszámlája védelmének biztosítására.

4.       Ha az e-shop használata keretében engedélyezi harmadik személyeknek az e-shop használatát az Ön ügyfélszámláján keresztül, felelős azért, hogy ezek a harmadik személyek az e-shop használata során a jelen ÁFF szerint járjanak el. Az ÁFF megszegése ezen személyek által az ÁFF Ön általi megszegésének minősül.

5.       Ha úgy érzi, vagy arra gyanakszik, hogy az Ön ügyfélszámlája biztonságát megsértették, és/vagy harmadik személy jogosulatlanul hozzáférést szerzett az Ön ügyfélszámlájához, kérjük, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az ags 92 Kft-vel. Az ags 92 Kft nem felel azokért a károkért, amelyek Önnél azáltal keletkeztek, hogy sérült az ügyfélszámla biztonsága, vagy harmadik személy jogosulatlanul hozzáférést szerzett az Ön ügyfélszámlájához.

6.       Vállalja, hogy teljes mértékben kártalanítja (ezennel kártérítési ígéretet tesz) az ags 92 Kft-t, annak igazgatóit, munkavállalóit, dolgozóit, képviselőit és szállítóit minden kárért, veszteségért és költségért (beleértve a jogi képviselők költségét), amelyek azzal kapcsolatban vagy annak következtében keletkeznek, hogy Ön megszegte az ÁFF feltételeit.

7.       Az e-shop működőképességének megszüntetése vagy korlátozása esetén a jelen ÁFF-fel összhangban az Ön ügyfélszámlája lezárható vagy megszüntethető, és megakadályozható az Ön hozzáférése az ügyfélszámlához és annak bármely tartalmához.  Az ügyfélszámla lezárása vagy megszüntetése esetén az ags 92 Kft nem köteles a számla megszüntetése után hozzáférhetővé tenni az ügyfélszámla tartalmát.

8.       Ha a számlája megszüntetését vagy törlését szeretné, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@babiez.hu elérhetőségen.

9.       Az ügyfélszámla létrehozásával és az internetes formanyomtatványban a vonatkozó rész bejelölésével egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy reklám és hírlevél e-maileket küldjünk a saját szolgáltatásainkról és az üzleti partnereink szolgáltatásairól az Ön által kitöltött e-mail címre.

3.       Az e-shophoz és a tartalomhoz való jog

1.       Az e-shoppal és bármely részével, az e-shop tartalmával, az e-shop védjegyeivel és logóival kapcsolatos minden vagyoni és egyéb szellemi tulajdonjog kizárólagos tulajdonosa és birtokosa az ags 92 Kft.

2.       Az e-shop és annak minden része, beleértve a grafikai elemeket, azok elosztását, kiterjesztését és az e-shop más részeit, mint szellemi tulajdon a Magyarország törvényei és a nemzetközi szerződések szerint védett. Az e-shop bármilyen, az ÁFF-től eltérő használatához az ags 92 Kft írásbeli jóváhagyása szükséges.   Az ags 92 Kft jóváhagyása nélkül nem használhatja az ags 92 Kft-nek járó jelzéseket és logókat, sem az e-shop más grafikai elemeit.

3.       Ön nem jogosult az e-shop forráskódjának vagy gépi kódjának módosítására, nem kísérelheti meg annak visszafordítását és másképp sem avatkozhat be a működésébe.  Az e-shop szolgáltatás nem valamelyik szabadon terjeszthető licenc alatt valósul meg (GNU GPL és más szabadon terjeszthető licenc).

4.       Az e-shop módosítása

1.       Fenntartjuk a jogot az e-shop vagy annak bármely része működésének módosítására, kiegészítésére, leállítására vagy megszüntetésére. Ugyanígy fenntartjuk a jogot az e-shop használatára vonatkozó új korlátozások bevezetésére.

2.       Ön nem jogosult igényt, kár vagy veszteség térítését igényelni az ags 92 Kft-vel szemben az e-shop vagy annak bármely része működésének módosításával, kiegészítésével, leállításával vagy megszüntetésével kapcsolatban, vagy az Ön e-shop használatával kapcsolatban.

5.       Felelősség

1.       Az Ags 92 Kft nem szavatol az alábbiakért:

a.       az e-shop szolgáltatás idejében, folyamatosan és hibák nélkül történik;

b.       az e-shop kompatibilis lesz, és hibák nélkül együttműködik más hardverrel, szoftverrel, rendszerrel vagy adatokkal;

c.        az e-shop hibáit idejében és megfelelően eltávolítják.

2.       Az ags 92 Kft nem felel az e-shop hibáiért, és nem szavatol az e-shop minőségére.

3.       Az ags 92 Kft olyan állapotban üzemelteti az e-shopot, amilyenben van (as is), bármilyen szavatosság, garancia és nyilatkozat nélkül.

4.       Az ags 92 Kft,  annak igazgatói, munkavállalói, dolgozói, képviselői és szállítói semmilyen esetben nem felelnek semmilyen közvetlen vagy közvetett, véletlen vagy következményként adódó kárért (az elmaradt hasznot is beleértve), az e-shop használatából, elérhetőségéből, a használatra való támaszkodásból, az e-shop tulajdonságából és funkciójából, az e-shop használat lehetetlenségéből, az e-shop módosulásából vagy lezárásából következő hírnév- vagy adatrontásért, abban az esetben sem, ha erre a tényre Ön figyelmeztetett bennünket. 

5.       Az ags 92 Kft nem felel az e-shop meghibásodásáért, kieséseiért vagy lezárásáért, amelyeket az Ön rendszerei, a nyilvános kommunikációs hálózat vagy a villamosenergia-szolgáltatás meghibásodása, kiesése vagy lezárása okozott.

6.       Az ags 92 Kft a jelen ÁFF szerint felel, de csak az e-shopon keresztül megvásárolt áru kifizetett árának összegéig az áru adásvételével kapcsolatos hibás teljesítésért.

6.       Záró rendelkezések

1.       Az ags 92 Kft jóváhagyása nélkül az ÁFF-ből eredő semmilyen jogot nem ruházhat át, vagy nem engedményezhet harmadik személyre.

2.       Ez az ÁFF Ön és az ags 92 Kft közötti teljes megállapodást tartalmazza az e-shop használata tekintetében, és helyettesít minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodást Ön és az ags 92 Kft között.

3.       Az a tény, hogy az ags 92 Kft bármely jogát vagy igényét nem érvényesít, nem jelenti azt, hogy lemondana erről a jogáról, továbbá az ags 92 Kft jogosult bármikor fellépni az ilyen jogának vagy igényének érvényesítése érdekében.

4.     Ha az ÁFF és az Ön és az ags 92 Kft között megkötött szerződés valamelyik rendelkezése már a szerződéskötés pillanatában érvénytelen lenne, vagy később érvénytelenné válna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az AFF érvénytelen rendelkezései helyett a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a hatályos magyar jogszabályok azon rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyek tartalmukban és céljukkal a legközelebb állnak a Szabályzat tartalmához és céljához.

 

5.       Az elektronikus levelek (e-mail) kézbesítése tekintetében az elektronikus írásbeli küldemény addig a pillanatig minősül kézbesítetlennek, míg a címzett annak kézbesítését vissza nem igazolja válasz e-mailben (elegendő a küldemény elolvasásáról szóló igazolás is, amit automatikusan küld a rendszer). Az írásbeli küldemények kézbesítése tekintetében a küldemény átvételének megtagadása esetén (a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át) a kézbesítés megkísérlésének napján a küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni. Ha az irat a feladóhoz "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, akkor - az ellenkező bizonyításig - úgy kell tekinteni, hogy az iratot a postai kézbesítés második tényleges megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A futárszolgálat által kézbesített értesítések a címzett általi átvétel pillanatában minősülnek kézbesítettnek. Futárszolgálat általi sikertelen kézbesítés esetén a kézbesítés napjának az első kézbesítési kísérlet utáni harmadik napot kell tekinteni, és a kézbesítési kísérletet a kézbesítő – futárszolgálat nyilatkozatával kell bizonyítani.

 

6.       Jelen ÁFF alapján szerződéses jogviszony jön létre Ön és az ags 92 Kft között, amelyet a Magyar jogszabályok szabályoznak. A jelen ÁFF-ből vagy az e-shop használatából következő, vagy az ÁFF-fel vagy e-shoppal összefüggő igényt érintő minden vitás kérdés eldöntésére kizárólag Magyarország bíróságainak van joghatósága.

7.       Ha bármilyen kérdése van, keressen bennünket az alábbi elérhetőségen: info@babiez.hu